Uppdatering av hemsidan

Hemsidan håller på att uppdateras. Arbetet med att uppdatera sidan kommer ske successivt under januari 2014. Förutom att hemsidan ändrar utseende har även domännamnet  ändrats från bil-kajsson.se till bilkajsson.se.