Företagets miljöpolicy

032

Miljöpolicy

 

Anslutna företag ska skydda miljön genom att minimera förbrukning av resurser och undvika miljöförstöring samt eftersträva samarbete enbart med miljöcertifierade underleverantörer.

Anslutna företag skall bidra till en varaktig hållbar utveckling genom att eftersträva att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Anslutna företag ska uppfylla de lagar och krav som ställs och ständigt förbättra miljöarbetet.

Diplom Grön Verkstad

Sidan uppdaterad med rallybilder

Uppdatering av hemsidan

Hemsidan håller på att uppdateras. Arbetet med att uppdatera sidan kommer ske successivt under januari 2014. Förutom att hemsidan ändrar utseende har även domännamnet  ändrats från bil-kajsson.se till bilkajsson.se.