Företagets miljöpolicy

032

Miljöpolicy

 

Anslutna företag ska skydda miljön genom att minimera förbrukning av resurser och undvika miljöförstöring samt eftersträva samarbete enbart med miljöcertifierade underleverantörer.

Anslutna företag skall bidra till en varaktig hållbar utveckling genom att eftersträva att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Anslutna företag ska uppfylla de lagar och krav som ställs och ständigt förbättra miljöarbetet.

Diplom Grön Verkstad